הגנת הסביבה

במחלקת הגנת הסביבה התמחות ייחודית, בשילוב שבין עסקים וסביבה, בכלל זה , ליווי פרויקטים עסקיים המצריכים ניהול משפטי, עסקי וסביבתי ויצירת ממשק נכון ביניהם. בנוסף, צוות המשרד מייצג חברות בעסקאות הכוללות היבטים סביבתיים ומבצע גידור הסיכונים הנובעים מהם.          

המשרד מייצג חברות רבות מענפים שונים במשק בתחומי הרגולציה הסביבתית והתעשייתית. בכלל זה, מפעלי תעשייה, חברות אנרגיה ותשתית, חברות העוסקות בתחום הייעוץ ומתן שירותים סביבתיים, חברות נדל"ן, רשתות מלונות ורשתות קמעונאות בפרישה ארצית. 

צוות המחלקה כולל משפטנים בעלי רקע סביבתי ואנשי מקצוע בתחום הייעוץ הסביבתי.
המחלקה מעניקה בין היתר את השירותים הבאים:          

  • ליווי פרויקטים סביבתיים מורכבים – ליווי משפטי, מקצועי-סביבתי ועסקי למיזמים סביבתיים בארץ ובחו"ל בתחומים מגוונים כגון: טיפול בקרקעות מזוהמות, הקמה ותפעול מתקנים לטיפול בשפכים, הקמה ותפעול מתקנים לטיפול בפסולות מסוכנות, טיפול בחומרים מסוכנים, שינוע וייצוא חומרים מסוכנים.
  • התמודדות המגזר הפרטי עם קרקעות מזוהמות: ניהול סיכונים בעסקאות מקרקעין ועסקאות מסחריות.
  • ליווי משפטי – רגולטורי, ייחודי, לחברות המתמחות בפיתוח, ייצור ותפעול תשתיות סביבתיות בארץ ובחו"ל. 
  • ייצוג מפעלים מול תאגידי מים וביוב בתחום שפכי תעשייה.
  • סקר סיכונים סביבתיים לחברות ציבוריות ופרטיות.
  • תכניות אכיפה סביבתיות – עמידה בדרישות הסביבתיות הרלבנטיות לפעילות בית העסק.
  • ייצוג מול הרשויות במגוון סוגיות סביבתיות.