תשתיות, נדל"ן ופרויקטים קבלניים בתחומי תעשייה שונים

 • לצוות המשרד ניסיון רב במכרזים רב לאומיים, ליווי של ייזום, פיתוח וביצוע פרויקטים של תשתיות בישראל ובעולם, מימון פרויקטים, בניה והקמת מפעלים ומתקנים תעשייתיים, בכלל זה, בתחומים של מתקנים סביבתיים, מים, אנרגיה, אוצרות טבע, מתכות, כימיה ואלקטרוניקה. 
   
 • שיתופי פעולה בתחום באמצעות קונסורציומים, מכרזים, הקמה וניהול של חברות מטרה (SPC), הקמה וניהול של חברות הקמה (EPC), הסכמי PPP ,BOT ,BOR ,BOOT ,Turnkey והסכמים הדרושים לביצועם, בכלל זה, מימון, קבלנות, רכש ורגולציה קשורה. 
   
 • רגולציה קשורה, בנוסף לרגולציה הסביבתית, רגולציה בתחומי ההנדסה האזרחית ובטיחות בעבודה.
   
 • בין היתר, אנו מלווים פרויקטים בישראל, סין, הודו, ספרד, קפריסין, דרום אמריקה (בכלל זה, מקסיקו, ברזיל וצ'ילה), אפריקה ועוד.  
   
 • עסקאות בתחומי נדל"ן מניב, רכישה ומכירה של קרקעות למטרות עסקיות.