יישוב מחלוקות וליטיגציה

ניסיון רב בליטיגציה בינלאומית מורכבת בתחומי החוזים, קבלנות, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, ניירות ערך, דיני חברות ותביעות ייצוגיות.

בכלל זה, מחלוקות חוזיות עסקיות בין תאגידים ויחידים ישראלים לבין תאגידים ויחידים מחוץ לישראל, בקשר לעסקאות בישראל או בקשר לעסקאות מחוץ לישראל כאשר אחד הצדדים ישראלי. בכלל זה:

  • מחלוקות בקשר לרכישת עסקים
  • מחלוקות בין בעלי מניות או שותפים
  • מחלוקות בקשר לניירות ערך
  • מחלוקות בקשר למכרזים
  • מחלוקות בקשר לפרויקטים קבלניים, שירותים, מכר ורכש של ציוד וחומרים
  • מחלוקות בקשר להפרת הסכמי רישיון, והפרת סימני מסחר
  • מחלוקות בקשר להסכמי הפצה, הסכמי סוכנות תיווך וכדומה
  • הבטחת הליכים מחוץ לישראל ואכיפת פסקי חוץ
  • ליווי הליכי בוררות ובבתי משפט מחוץ לישראל, בכלל זה, קשר עם עורכי הדין מחוץ לישראל, הכנת תשתית ראייתית וייעוץ בהיבטי הדין הישראלי הנדרשים להליך מחוץ לישראל
  • ייצוג מעסיקים במחלוקות עם עובדים, בכלל זה, הגנה על סודות מסחריים, ותביעות ייצוגיות